Home

Welkom op de website van Lokomotiv Centrum.
ploegfotoB

OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!