Historiek

Ontstaan Lokomotiv Centrum:

Onze ploeg is gesticht in augustus van het jaar 2000. Het was de evolutie uit een groep vrienden, allen rond de gezegende leeftijd van 18 jaar die bijna wekelijks bijeenkwamen in Strombeek (Grimbergen) om een balletje te trappen. Ooit kwam het idee een ploeg op te richten en dit werd later gerealiseerd met het gekende resultaat: een team met veel ambitie en “drive”. Natuurlijk hadden we nog wat spelers nodig om een volwaardige kern te vormen en daarom werden vrienden gecontacteerd. Dit bracht veel kwaliteit bij en ook een (h)echte band. Er werd beslist in de KAVVV onze kans te wagen.

Dankzij een goed georganiseerd bestuur hebben we in het verleden al veel bereikt met deze ploeg. Zoals bijvoorbeeld ons jaarlijks steakfestijn. Zonder steun van het ganse team zou het bestuur ook nooit verder kunnen. Daarom worden onderlinge contacten (bestuur/spelers) goed onderhouden.